فروشگاه چی نیاز داری

شکم صاف

برنامه تمرینات چربی سوزی شکم در 4 هفته + فیلم

تمرینات و حرکات چربی سوزی شکم به همراه فیلم :

بهترین حرکات شکم برای چربی سوزی و شش تیکه کردن شکم در این برنامه 4 هفته ای قرار داده شده است.برای داشتن شکم صاف، ابتدا باید در آشپزخانه و یخچال خود تغییراتی بدهید و در کنار این تغییرات به تمرینات مخصوص شکم بپردازید. اگر شما از آن دسته ورزشکارهایی هستید که برای تمرین دادن شکم فقط دراز و نشت می زنید تا بتوانید به فرم دلخواه در شکم برسید،دست نگه دارید.

ادامه مطلب