شارژ کردن باتری موبایل

چگونه باتری گوشی را اصولی شارژ کنیم

شاید فکر کنید شارژ کردن موبایل نکته خاصی ندارد و هر موقع شارژ موبایل تمام شد، آنرا شارژ میکنیم. اما نکته مهمی که از آن غافل هستیم عمر باتری موبایل است. میتوان با رعایت بعضی موارد، عمر باتری موبایل خود را فزایش دهید.
ادامه مطلب