علت-گرمازدگی

جلوگیری از گرمازدگی در تابستان

در فصل تابستان به علت روزهای گرم و آفتابی ممکن است به گرمازدگی دچار شوید. قرار گرفتن در زیر تابش نور خورشید یا محیط گرم بدون تهویه و خنک کننده مناسب و همچنین رعایت نکردن نکات ساده ولی مهم باعث گرم شدن بیش از حد بدن می شود و دچار گرمازدگی می شوید ولی با رعایت نکات زیر میتوانید از آن جلوگیری کنید.
ادامه مطلب